En fastighetsägare kan anlita ett konsultbolag för att filma avlopp primärt av två orsaker. Antingen handlar det om att hitta en befintligt fel, exempelvis stopp eller spricka, eller att för besikta dess kvalité utifrån regelbunden kontroll. Oavsett innebär det att en film skapas över hur rören ser ut från insidan vilket ligger till grund för…