En fastighetsägare kan anlita ett konsultbolag för att filma avlopp primärt av två orsaker. Antingen handlar det om att hitta en befintligt fel, exempelvis stopp eller spricka, eller att för besikta dess kvalité utifrån regelbunden kontroll. Oavsett innebär det att en film skapas över hur rören ser ut från insidan vilket ligger till grund för vilken åtgärd som kan sättas in.

  • För att hitta främmande föremål
  • Filma för att se kvalité
  • Filma inför renovering

Filma avlopp för att hitta okänt föremål

VVS-företag har mycket ofta möjligheten att filma avlopp med hjälp av små kameror som förs ner via handfatets, toalettens eller badkarets avlopp. Kameran sitter längst ut på en styv ”lina” som förs ner i röret. Det är ett vanligt förekommande arbetsmoment för att hitta orsaken till att ett avlopp är helt stopp alternativt att det rinner undan mycket sakta. Det finns därmed ett okänt föremål som först behöver upptäckas och sedan tas bort.

Filma för att avgöra renovering

Ett annat tillfälle då avloppet filmas är inför en avloppsrenovering. Fastighetsägaren kan ha upptäckt mindre läckage som visserligen har kunnat lagas men som tyder på att rören har svagheter. Är det enbart på en plats som läckage skett eller finns det fler ställen som fastighetsägaren inte upptäckt ännu? Hur stor renovering behöver ske – eller kan det skjutas upp några år?
Att filma avlopp är lösningen för att tydligt kunna avgöra vilken slags renovering som behöver ske utifrån rörens kvalité.

Filma för att ha regelbunden koll

Att ett företag anlitas för att filma avlopp sker inte enbart när läckage eller skador redan upptäcks. Det kan även ske i ett förebyggande syfte. Detta sker framförallt på lite äldre hus där rören är i den ålder där problem förväntas uppkomma. I detta fall kan fastighetsägaren avgöra att filmning exempelvis ska ske vartannat år. I likhet med hur exempelvis takinspektion sker löpande så sker inspektion av rören. Allt för att på tidigt kunna agera om något avvikande upptäcks.

Vid en rörinspektion går det även att se om rören har kraftiga beläggningar på insidan av rören. I detta fall kan rörspolning bokas. En tjänst som innebär att ett högt vattentryck skapas i rören som förväntas ”dra loss” dessa beläggningar. I likhet med hur inspektion kan ses som förebyggande så är även rörspolning en förebyggande åtgärd för att inte större problem ska uppstå.